Finansijski lizing

Finansijski lizing kao način finansiranja, razvijen je pedesetih godina XX veka u SAD i time je postao alternativa klasičnom bankarskom kreditu na koji smo svi navikli. Osnovna razlika je što je kod lizinga osnovna svrha korišćenje predmeta finansiranja (automobila), a ne vlasništvo nad njim. Vlasnik vozila je lizing preduzeće do otplate vozila, s tim što su sva prava korišćenja preneta na Vas kao kupca (korisnika lizinga).

Finansijski lizing obuhvata finansiranje sa minimalnim ucešćem od 0% + PDV za pravna lica, odnosno 6% + PDV za fizička lica i maksimalnim rokom otplate do 72 meseca. Po isplati poslednje rate, korisnik lizinga stiče pravo da otkupi predmet lizinga ili da produži ugovor. Pravno lice u knjigama vodi vozilo kao svoje osnovno sredstvo.

Šta je finansijski lizing?

 • Finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora. Pravo svojine prenosi se na korisnika lizinga po isplati poslednje rate.
 • Finansijski lizing je pravno regulisan na teritoriji Srbije Zakonom o finansijskom lizingu.
 • Finansijski lizing je knjigovodstveno regulisan Zakonom o porezu na dodatu vrednost i Medjunarodnim računovodstvenim standardima.
 • Finansiranjem kroz formu lizinga korisnik ne ulaže svoja sopstvena sredstva u nabavku predmeta, već ravnomerno i kontrolisano investira u svoje redovno poslovanje, što mu omogućuje otplatu mesečnih lizing rata.
 • Predmet lizinga se vodi u knjigama korisnika lizinga. Korisnik lizinga ima pravo da prikaže amortizaciju u svojim bilansima, a finansijska usluga je poreski priznat trošak.
 • Rate lizinga se otplaćuju mesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišcenjem predmeta lizinga i osnovane su na principu: „plaćaj kako zaradiš”.
  Lizing rate su fiksne i služe kao osnovica za jasnu i preciznu kalkulaciju troškova, što je jako važno za preduzeće, kao i za fizičko lice.

Postupak lizinga

Postupak zaključenja ugovora o lizingu vrlo je jednostavan i brz, i nije uslovljen dodatnim osiguranjima koja postoje kod kredita. On se sastoji od sledećih faza:

 • birate predmet lizinga kod proizvodjača ili ovlašćenog lica
 • predate zahtev za odobrenje lizinga i dokumentacija potrebna za procenu boniteta
 • nakon odobrenja finansiranja potpisuje se ugovor, uplaćuje se akontacija i PDV za finansijski lizing
 • predajete sredstva obezbedjenja plaćanja
 • preuzimate na korišćenje predmet lizinga

Uslovi

Postoje tri osnovna uslova koje primalac lizinga mora da zadovolji:

 • pozitivna ocena boniteta
 • uplata akontacije i PDV-a za finansijski lizing i i troškova odobrenja sa troškovima registracije ugovora (zakonska obaveza)
 • ispravno predata sredstva obezbedjenja plaćanja

Posebni uslovi važe za fizička lica:

 • trećina plate mora da pokrije mesečnu ratu za vozilo

Vlasništvo nad predmetom

Za vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu ili zakupu, predmet ugovora je vlasništvo lizing kuce.
Pravo vlasništva, kod finansijskog lizinga, korisnik lizinga stiče isplatom otkupne cene predmeta lizinga.

Pitanja:

Najčešća pitanja vezana za finansijski leasing

Da li PDV ulazi u cenu za finansiranje?

Sa uvođenjem PDV-a skraćena je procedura kupovine novog vozila, jer kupac više ne odlazi u nadležnu Opštinu da bi plaćao porez, već je on uračunat u cenu vozila. Isto je ostalo da se PDV ne finansira, odnosno plaća se odmah, a na finansiranje ide cena vozila sa carinom.

Ko sve može da uzme automobil na lizing?

Korisnici lizinga mogu biti: fizička lica, poljoprivrednici, preduzetnici i pravna lica. Osnovni preduslov je da ste punoletni državljanin Srbije, odnosno da je preduzeće registrovano u Srbiji. Fizička lica moraju imati stalno zaposlenje za poslednjih 6 meseci, a preduzeća bar 2 godine pozitivnog poslovanja.

Da li je obavezno kasko osiguranje?

Jeste, pošto je osnovna garancija finansiranja vozilo kasko osigurano. Kasko obuhvata rizik krađe, mehanička oštećenja, elementarne nepogode i važi u Srbiji i Evropi.

Kakvo je učešće i uslovi finansiranja?

U zavisnosti od lizing preduzeća, možete dati učešće u rasponu od 10 % do 50 % od cene vozila sa carinom.

Koje su prednosti lizinga?

Ključna prednost finansijskog lizinga u odnosu na druge vidove finansiranja proističe iz činjenice da je davalac lizinga formalno-pravni vlasnik predmeta lizinga tokom trajanja ugovora o lizingu, što mu omogućuje preuzimanje većeg rizika u smislu kreditne sposobnosti potencijalnog klijenta. Iz tog razloga je ovakav vid finansiranja pogodan za novoosnovana, mala i srednja preduzeća, preduzetnike i sve korisnike sa slabijom kreditnom sposobnošću, odnosno korisnike koji ne raspolažu sredstvima koja bi mogli da ponude na ime obezbeđenja kredita. Naime, davalac lizinga donosi odluku o odobravanju finansiranja ne samo na osnovu kreditne sposobnosti korisnika (što je dominantan faktor pri odlučivanju o odobravanju bankarskog kredita i određivanju sredstava obezbeđenja koja banke zahtevaju) već i na osnovu procene stepena utrživosti predmeta lizinga, odnosno mogućnosti da se predmet lako i po realnoj ceni proda na tržištu.

Jednostavnija procedura. Procedura odobrenja finansiranja je u slučaju finansijkog lizinga najčešće kraća u odnosu na tradicionalne vidove finansiranja. Razlog tome je što se dodatna sredstva obezbeđenja (npr. hipoteke) najčešće ne zahtevaju, a davaoci lizinga često imaju uspostavljenu poslovnu saradnju sa isporučiocima predmeta lizinga. Sve navedeno dovodi do ukupnog smanjenja transakcionih troškova.

Specijalizacija i iskustvo davaoca lizinga. Dodatna prednost finansijskog lizinga, naročito u slučaju novoosnovanih preduzeća, jeste mogućnost davaoca lizinga da predmet pribavi pod povoljnijim uslovima, na osnovu saradnje sa isporučiocem predmeta lizinga i prometa koji isporučilac ostvaruje preko njega. Pored toga, davalac i primalac lizinga mogu da, u sklopu ovog aranžmana, ugovore i usluge održavanja, servisiranja, zamene delova, tehničko-tehnološkog unapređenja, obučavanja osoblja primaoca lizinga za korišćenje predmeta lizinga i sl.

Ono što želimo istaći je da „Ćirinac“ d.o.o. sarađuje sa svim Lizing kućama, a ovo su samo neke od njih.

Porsche leasing

Raiffeisen leasing

Unicredit leasing

S leasing

Pozivamo Vas da dođete u naš prodajni salon, pružićemo Vam konsultaciju po svim pitanjima vezanim za finansijski lizing ili zakup. Dobićete informacije o potrebnoj dokumentaciji i obračun rate za Škodino vozilo za koje se odlučite. Svu pripremljenu dokumentaciju mi nosimo u leasing preduzeća, čime se trudimo da pojednostavimo proceduru i uštedimo Vaše vreme.

Dođite da zajedno pronađemo najbolji način finansiranja. Mi smo tu zbog Vas. Očekujemo Vas…

PREUZMITE ŠKODA APLIKACIJE


ŠKODA KONFIGURATOR

ŠKODA Car Configurator

Detaljnije…


ŠKODA PARTNERI
Pronađite najbliži ŠKODA
prodajni salon ili ovlašćeni ŠKODA servis
Detaljnije…


ŠKODA UPUTSTVA
ŠKODA uputstva

Detaljnije…


TEST VOŽNJA
Isprobajte svoju omiljenu Škodu

Detaljnije…